Sparande

Välkommen till Sparande.nu. Här tänkte vi gå igenom olika sparformer.

För alla investeringar är frågan om risk/avkastning central. Korrelationen mellan de två är alltid om inte exakt så åtminstone mycket tydlig. Kort sagt kan man säga att hög risk ger chans till hög avkastning, men också stora förluster. På andra sidan skalan gäller att låg risk ger låg avkastning, men samtidigt är risken för förluster liten. Innan du gör en investering måste du göra en analys av investeringens risknivå och givetvis också fundera kring hur du själv ser på risk. Här kan du läsa mer om tre sparformer och vad som gäller för risk/avkastning.

Spara på räntekonto

Ett räntekonto är generellt en mycket trygg sparform. Det belopp du investerar är alltid intakt oavsett hur ekonomin går i övrigt och du får ränta på dina pengar för varje dag du har dem innestående. Det finns bara två risker med räntekonton. För det ena kan banken komma på obestånd. I det fallet kan staten genom Riksgäldskontoret gå in och betala ut pengarna genom den så kallade insättningsgarantin, förutsatt att banken är anslutet till systemet. För det andra kan situationen uppstå att inflationen är högre än din inlåningsränta. Då blir resultatet av din investering negativ även om du får ränta på dina pengar.

Spara i fonder

Med fonder ökar du risken avsevärt jämfört med räntekonton. Det gäller även om du väljer räntefonder. Just räntefonderna är emellertid de fonder som har lägst risk. På den andra sidan av skalan kan vi placera smala branschfonder och fonder som riktar sig mot specifika geografiska marknader. Det finns en enorm mängd fonder och det går inte att säga att det finns en genomsnittlig risknivå. Tumregeln är att ju bredare inriktning, desto bättre. En globalfond har till exempel betydligt lägre risk än en Afrikafond. Samtidigt är chansen till avkastning betydligt högre för den sistnämnda.

Spara i aktier

En aktie är en andel i ett företag. Om du köper en aktie i Telia är du alltså i praktiken delägare. Du har rätt att ta del av vinsten och du har rätt att delta på bolagsstämman. Att aktien är knuten till den faktiska verksamheten innebär också att värdet på aktien följer utvecklingen i företaget. Går företaget dåligt går priset på aktien ner. Dessutom finns också en marknadsrisk. Det spelar ingen roll hur bra ett företag går, om marknaden visar vikande tendenser. Aktier är riskfyllda investeringar, men de kan också ge mycket stora vinster.