Aktiesparande

Aktier har genom åren visat sig vara den absolut bästa investeringen för privatpersoner som vill se sitt sparkapital växa, detta både om man ser till faktisk avkastning och förhållandet mellan risk och avkastning. Börsen må gå upp och ner i det korta perspektivet, men över en längre tidsperiod finns det egentligen inga andra tillgångsslag som slår placeringar i aktier.

Det är relativt enkelt att börja spara i aktier. Här är en kort guide så att du kommer igång så snabbt och enkelt som möjligt. Notera att vi skriver ”spara” i aktier”. Aktier är i grunden en sparform. Det går givetvis att spekulera i aktier under kortare tidsintervall, men det är inget du bör sikta på som nybörjare. Riskerna är helt enkelt för stora.

Öppna en aktiedepå

För att spara i aktier behöver du en särskild depå där du kan köpa och sälja värdepapper. Lönekontot fungerar alltså inte. Du har tre alternativ att välja mellan, nämligen en traditionell aktiedepå, ett investeringssparkonto (ISK) och en kapitalförsäkring (KF). De två sistnämnda är relativt nya påfund och de har vunnit mark på bekostnad av aktiedepån. För att komma igång så snabbt som möjligt kan ett investeringssparkonto rekommenderas. Med denna kontoform får du nämligen flera fördelar. Du behöver inte deklarera för dina affärer och du betalar bara en mycket låg schablonskatt i stället för kapitalskatt.

Välj din risknivå

Innan du börjar köpa aktier till din depå bör du noga fundera igenom hur du har tänkt att förvalta dina pengar. Är du beredd att ta lite högre risk och genom detta få chans till högre avkastning, eller vill du spela på säkra kort? Vill du äga många stabila aktier som betalar ut utdelning varje år, eller siktar du på att pricka högoddsarna?

Köp och sälj aktier

Oavsett om du har en depå hos din vanliga bank eller hos en aktiemäklare på nätet, och oavsett du använder en ISK, KF eller aktiedepå, handlar du på samma sätt. Du väljer ut den aktie du vill köpa och väljer ”köp”. Du noterar hur många aktier du vill köpa och det pris du är beredd att betala. Du kan ange aktuell kurs men du kan också skriva in en något lägre kurs med förhoppningen om att det finns säljare till det priset. När du är nöjd med ditt val skickar du iväg din köporder till ”marknaden”. När din köporder matchas med en säljorder har du förvärvat aktierna och de syns inom kort på din depå.