Premieobligationer

Att placera sina pengar i premieobligationer ger ett riktigt tryggt sparande. Om du köper premieobligationer finns det ingen risk alls för att du förlorar några pengar men å andra sidan tjänar du inte heller så mycket på det. Får du ingen garantiränta tjänar du inget alls på att placera dina pengar i premieobligationer, såvida du inte vinner på någon av dem.

Så fungerar premieobligationer

  • Du deltar i ett lotteri. När du köper premieobligationer deltar du samtidigt i ett lotteri där man kan säga att varje obligation är en slags lott. Om någon av dina obligationer dras i lotteriet vinner du en viss summa pengar. Vinstchansen är ungefär 2 % och de flesta som vinner får mellan 2000 och 5000 kr. Det är i praktiken så man tjänar pengar på sina premieobligationer men om du inte vinner så får du i alla fall tillbaka den summa pengar du har lagt ut på dina obligationer när löptiden är slut. Tyvärr innebär det att du oftast går back om man tar hänsyn till inflationen.
  • Du får eventuellt en garantivinst. Om du köper premieobligationer för minst 50 000 kr i en följd får du en garantivinst som i praktiken är en ränta. Tyvärr brukar garantivinsten bara ligga på runt 1 % och är således mycket sämre än den ränta som ett bra sparkonto brukar ha.
  • Pris. Priset för en obligation brukar ligga på 1000 – 5000 kr.
  • Löptid. Löptiden är på 2 – 5 år och efter dessa år får du tillbaka dina pengar och din eventuella garantivinst.
  • Utgivare. Det är staten som ger ut premieobligationerna. Det är därför du kan känna dig trygg om du köper premieobligationer.

Så köper du premieobligationer

  • Öppna ett värdepapperskonto (VP-konto) där du kan registrera värdepapper istället för pengar.
  • Köp obligationer via VP-kontot och välj en löptid på mellan 2 – 5 år. Om du köper premieobligationer för minst 50 000 får du som sagt en garantiränta.
  • Eventuella vinster hamnar på ett avkastningskonto som är knutet till ditt VP-konto. Det är också där de pengar du lagt ut på premieobligationerna hamnar när löptiden är slut.

Läs gärna mer om premieobligationer på riksgäldens hemsida.